Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

An Examination of the Athletic Identities of High School Students

Asian Journal of Education and Training, vol.6, no.3, pp.426-432, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.119-129, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EGZERSİZ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.1-11, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

RİO OLİMPİYAT OYUNLARINDA BADMİNTON MÜSABAKALARININ İNCELENMESİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, pp.242-255, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Examining Teaching Styles of Academicians Employed in Faculties of Sports Sciences

Asian Journal of Education and Training, vol.5, no.3, pp.462-472, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bireysel ve Takım Sporcularının Karar Verme Stilleri ve Mental İyi Oluş Düzeyleri

CBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.176-191, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPBETWEEN DIGITAL GAME ADDICTION ANDPHYSICAL ACTIVITY LEVELS OFSECONDARY SCHOOL STUDENTS

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.320-332, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Physical education teacher s attitudes towards philosophy of education and technology

Educational Research and Reviews, vol.11, pp.1351-1354, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ALAN BİLGİSİ SINAVI ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINDA UYGULANMALI MI? BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİ

1. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2021

ELİT BADMİNTONCULARIN SPORDA SOSYAL BÜTÜNLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 07 November 2020

ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 November 2019, pp.998-1004

Öğrencilerin Spor Kavramına Yönelik Metaforik Algılarınınİncelenmesi

5th International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition,Healthy Life Sport’, 2 - 06 October 2019

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi

2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi, Muş, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.220-232

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

4. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Turkey, 5 - 08 September 2019, pp.12-19

Books & Book Chapters

RELATIONSHIP OF BADMINTON PLAYERS WITH THEIR COACHES

in: Theory and Research in Sport Sciences, Karataş Özgür, Editor, Gece Kitaplığı, pp.195-204, 2020

ANTRENÖR-SPORCU İLİŞKİSİ: BADMİNTON ÖRNEĞİ

in: Spor Bilimleri AlanındaAkademik Çalışmalar-2, Karataş Özgür, Editor, Gece Kitaplığı, pp.1-10, 2020

BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, EGZERSİZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE TERİMLERİNE İLİŞKİN KAVRAM YANILGILARI

in: Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, , Editor, Gece Kitaplığı, pp.283-316, 2020

TÜRKİYE’DE YENİ BİR RAKET SPORU: CROSSMİNTON

in: Spor Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri, , Editor, Gece Akademi, pp.28-39, 2019