Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Gazi University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Beden Eğitimi ve Spor Alanında Karşılaşılan Kavram Yanılgıları

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

 • 2011 Postgraduate

  Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitim Felsefeleri ve Teknolojiye Karşı Tutumları

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği