Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Kullanılarak Tarihi Bir Yığma Yapının Sismik Performans Düzeyinin Belirlenmesi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.3, pp.1590-1600, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PREDICTION OF SEISMIC PERFORMANCE LEVELS OF CORRODED REINFORCED FRAMES

III.INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED SCIENCES, Baku, Azerbaijan, 7 - 10 June 2022, vol.9786258323191, pp.148-152 Sustainable Development

Cyclic Loading Test on Highly Corroded Reinforced Concrete Columns

Capacity Assessment of Reinforced Concrete Structures Workshop, 1 - 04 December 2020 Creative Commons License

AHŞAP TAŞIYICI SİSTEMLİ TARİHİ CAMİLERİNGÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu / 2-3-4 Kasım 2017, Trabzon, Turkey, 2 - 04 October 2017

Books & Book Chapters

Expert Reports