Eğitim Bilgileri

Doktora, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Türkiye 2021 - Devam Ediyor
Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Afet Yönetimi Enstitüsü, Afet Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans), Türkiye 2020 - Devam Ediyor
Yüksek Lisans, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği/Mekanik Anabilim Dalı , Türkiye 2018 - 2020
Lisans, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği , Türkiye 2013 - 2018

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Kurs, Elsevier Turkey Webinar - Increasing Visibility with Data Articles, Elsevier Türkiye, 2021
Mesleki Kurs, Elsevier Turkey Webinar - Tips for Converting Your Thesis into an Article, Elsevier Türkiye, 2021
Mesleki Eğitim, Letter of Confirmation for Erasmus Staff Training Program, Vilnius College of Technologies and Design, 2021
İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi, Alp İş Sağlığı ve Güvenliği, 2020
Mesleki Kurs, A1040 Mira Beton Tomografi Cihazı Eğitimi, Bursam NDT, 2020

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Korozyona Maruz Kalmış Betonarme Kolonların Yapısal Davranışlarının İncelenmesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2020

Araştırma Alanları

İnşaat Mühendisliği , Mekanik, Yapı Mekaniği, Yapı , Betonarme Yapılar, Yığma Yapılar, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2019 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2021 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilirkişi Raporları

Desteklenen Projeler

Ayaz Y., Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., Turan A. İ. , Çelik A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Korozyona Maruz Kalmış Betonarme Çerçevelerin Sismik Performans Seviyelerinin Tahmin Edilebilmesi İçin Ampirik Modellerin Geliştirilmesi, 2021 - 2022
Ayaz Y., Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., Turan A. İ. , Çelik A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Korozyona Maruz Kalmış Betonarme Çerçevelerin Sismik Performans Seviyelerinin Tahmin Edilebilmesi İçin Ampirik Modellerin Geliştirilmesi., 2021 - 2022
KUMBASAROĞLU A., TURAN A. İ. , ÇELİK A., YANGİBAYEV U., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nano Sentetik Polipropilen Elyaf Katkılı Betonarme Döşemelerde Geliştirilen Deneysel Tasarım Modeli İle Aderans Boyunun Belirlenmesi, 2020 - 2021
YALÇINER H., ÇELİK A., TURAN A. İ. , KUMBASAROĞLU A., YANGİBAYEV U., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Korozyonlu Betonarme Kolonlarda Donatı Korozyonunun Plastik Mafsal Boyu Üzerine Etkisinin Araştırılması, 2020 - 2021
KUMBASAROĞLU A., YALÇINER H., SEZGİN H. İ. , ÇELİK A., TURAN A. İ. , YANGİBAYEV U., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Paslanmaya Maruz Kalmış Betonarme Taşıyıcı Döşemelerin Eğilme Yükü Etkisi Altındaki Davranışlarının İncelenmesi, 2020 - 2021
Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., TÜBİTAK Projesi, Paslanmaya Maruz Kalmış Betonarme Kolonlarda Donatı Sıyrılma Hesabı İçin Deneye Dayalı Bir Modelin Geliştirilmesi, 2016 - 2020
Çelik A., TÜBİTAK Projesi, “Ahşap Taşıyıcı Sistemli Tarihi Camilerin Statik ve Mimari Açıdan İncelenmesi Modellenmesi ve Güçlendirilmesine Yönelik Araştırma Projesi, 2016 - 2018

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Fib-Young (International Federation for Structural Concrete), Üye, 2020 - Devam Ediyor , İtalya

Bilimsel Hakemlikler

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2022
Dergi Park- Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2021
Premier Publishers, Diğer Dergiler, Nisan 2018

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Çelik A., Turan A. İ. , İstanbul Teknik Gezisi (44. Uluslararası Yapı Fuarı, Meydan Ardıçlı, M7-Metro Hattı), Öğrenci Kulübü ve Toplulukları Faaliyeti, İstanbul, Türkiye, Mart 2022

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

Erasmus Programı, Eğitim Alma, Vilnius Üniversitesi, Litvanya, 2021 - 2021

MetriklerKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Capacitiy Assessment of Corroded Reinforced Concrete Structures, Katılımcı, Parma, İtalya, 2020
Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, Katılımcı, Konya, Türkiye, 2019
Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2017

Burslar

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, TÜBİTAK, 2015 - 2018

Akademi Dışı Deneyim

Şirket, KANALET Proje Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Ofis