Ögrenim Bilgisi


Doktora
2021 - Devam Ediyor
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Türkiye

Yüksek Lisans
2020 - Devam Ediyor
İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Ve Afet Yönetim Enstitüsü, Afet Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans), Türkiye

Yüksek Lisans
2018 - 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği/Mekanik Anabilim Dalı , Türkiye

Lisans
2013 - 2018
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Letter of Confirmation for Erasmus Staff Training Program, Vilnius College of Technologies and Design, 2021
İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi, Alp İş Sağlığı ve Güvenliği, 2020
Bilişim, A1040 Mira Beton Tomografi Cihazı Eğitimi, Bursam NDT, 2020

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Korozyona Maruz Kalmış Betonarme Kolonların Yapısal Davranışlarının İncelenmesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2020

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi
2019 - Devam Ediyor
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. KUMBASAROĞLU A., TURAN A. İ. , ÇELİK A., YANGİBAYEV U., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nano Sentetik Polipropilen Elyaf Katkılı Betonarme Döşemelerde Geliştirilen Deneysel Tasarım Modeli İle Aderans Boyunun Belirlenmesi, 2020 - 2021
 2. YALÇINER H., ÇELİK A., TURAN A. İ. , KUMBASAROĞLU A., YANGİBAYEV U., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Korozyonlu Betonarme Kolonlarda Donatı Korozyonunun Plastik Mafsal Boyu Üzerine Etkisinin Araştırılması, 2020 - 2021
 3. KUMBASAROĞLU A., YALÇINER H., SEZGİN H. İ. , ÇELİK A., TURAN A. İ. , YANGİBAYEV U., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Paslanmaya Maruz Kalmış Betonarme Taşıyıcı Döşemelerin Eğilme Yükü Etkisi Altındaki Davranışlarının İncelenmesi, 2020 - 2021
 4. Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., TÜBİTAK Projesi, Paslanmaya Maruz Kalmış Betonarme Kolonlarda Donatı Sıyrılma Hesabı İçin Deneye Dayalı Bir Modelin Geliştirilmesi, 2016 - 2020
 5. ÇELİK A., TÜBİTAK Projesi, “Ahşap Taşıyıcı Sistemli Tarihi Camilerin Statik ve Mimari Açıdan İncelenmesi Modellenmesi ve Güçlendirilmesine Yönelik Araştırma Projesi, 2016 - 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Effect of polypropylene fibers on the development lengths of reinforcement bars of slabs
  KUMBASAROĞLU A., Yalciner K., YALÇINER H., TURAN A. İ. , ÇELİK A.
  CASE STUDIES IN CONSTRUCTION MATERIALS, cilt.15, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. An experimental study on seismic performance levels of highly corroded reinforced concrete columns
  ÇELİK A., YALÇINER H., KUMBASAROĞLU A., TURAN A. İ.
  STRUCTURAL CONCRETE, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Kullanılarak Tarihi Bir Yığma Yapının Sismik Performans Düzeyinin Belirlenmesi
  ÇELİK A., KUMBASAROĞLU A.
  Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.1590-1600, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 2. An Assessment of the Seismic Performance of the Historic Tigris Bridge
  Kumbasaroğlu A., Çelik A., Demir O., Turan A. İ. , Yalçıner H.
  Open Journal of Civil Engineering, cilt.8, sa.3, ss.230-239, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Dynamic Analysis Methods For Structures and Practices
  YALÇINER H., KUMBASAROĞLU A., ÇELİK A.
  Intechopen, London, 2020
 2. Nano-sentetik Elyafların Aderans Boyuna Etkisi: Eğilme Testi Altında Betonarme Döşemelerin Deneysel Çalışması
  Kumbasaroğlu A., Yalçıner K., Yalçıner H., Turan A. İ. , Çelik A., Biçer K., Yangıbayev U., Kohistani R.
  Toplum - Bilim Akademik Araştırmalar, Prof.Dr. Ali ARSLAN, Editör, Paradigma Yayınları, İstanbul, ss.31-53, 2020

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Korozyona Maruz Kalmış Betonarme Döşemelerin Eğilme Davranışının Araştırılması
  Kumbasaroğlu A., Yalçıner H., Sezgin H. İ. , Turan A. İ. , Çelik A., Yangibayev U.
  the 10th International Scientific Research Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2021, cilt.1, ss.304-319
 2. CYCLIC LOADING TEST ON HIGHLY CORRODED REINFORCED CONCRETE COLUMNS
  Çelik A., Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., Turan A. İ.
  Capacity Assessment of Corroded Reinforced Concrete Structures, Rome, İtalya, 1 - 04 Aralık 2020, ss.197-204
 3. KOROZYONA MARUZ KALMIŞ BETONARME KOLONLARIN YAPISAL DAVRANIŞLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
  Çelik A., Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., Turan A. İ.
  4.Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 22 - 24 Ekim 2020, cilt.3, ss.459-462
 4. AHŞAP TAŞIYICI SİSTEMLİ TARİHİ CAMİLERİNGÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
  Çelik A.
  Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu / 2-3-4 Kasım 2017, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2017

Akademik İdari Deneyim

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Fib-Young (International Federation for Structural Concrete), Üye, 2020 - Devam Ediyor , İtalya

Bilimsel Hakemlikler

Dergi Park- Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2021
Premier Publishers, Diğer Dergiler, Nisan 2018

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Capacitiy Assessment of Corroded Reinforced Concrete Structures, Katılımcı, Parma, İtalya, 2020
Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, Katılımcı, Konya, Türkiye, 2019
Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2017

Araştırma Alanları

İnşaat Mühendisliği , Mekanik, Yapı Mekaniği, Yapı , Betonarme Yapılar, Yığma Yapılar, Mühendislik ve Teknoloji