Learning Knowledge


Doctorate
2021 - Continues
Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Turkey

Postgraduate
2020 - Continues
Istanbul Technical University, Deprem Mühendisliği Ve Afet Yönetim Enstitüsü, Afet Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans), Turkey

Postgraduate
2018 - 2020
Erzincan Binali Yildirim University, İnşaat Mühendisliği/Mekanik Anabilim Dalı , Turkey

Undergraduate
2013 - 2018
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, Letter of Confirmation for Erasmus Staff Training Program, Vilnius College of Technologies and Design, 2021
Occupational Health and Safety, İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi, Alp İş Sağlığı ve Güvenliği, 2020
IT, A1040 Mira Beton Tomografi Cihazı Eğitimi, Bursam NDT, 2020

Dissertations

Postgraduate, Investigation of Structural Behavior of Corroded Reinforced Concrete Columns, Erzincan Binali Yildirim University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2020

Academic Titles / Tasks


Research Assistant
2019 - Continues
Erzincan Binali Yildirim University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Supported Projects

 1. KUMBASAROĞLU A., TURAN A. İ. , ÇELİK A., YANGİBAYEV U., Project Supported by Higher Education Institutions, Nano Sentetik Polipropilen Elyaf Katkılı Betonarme Döşemelerde Geliştirilen Deneysel Tasarım Modeli İle Aderans Boyunun Belirlenmesi, 2020 - 2021
 2. YALÇINER H., ÇELİK A., TURAN A. İ. , KUMBASAROĞLU A., YANGİBAYEV U., Project Supported by Higher Education Institutions, Korozyonlu Betonarme Kolonlarda Donatı Korozyonunun Plastik Mafsal Boyu Üzerine Etkisinin Araştırılması, 2020 - 2021
 3. KUMBASAROĞLU A., YALÇINER H., SEZGİN H. İ. , ÇELİK A., TURAN A. İ. , YANGİBAYEV U., Project Supported by Higher Education Institutions, Paslanmaya Maruz Kalmış Betonarme Taşıyıcı Döşemelerin Eğilme Yükü Etkisi Altındaki Davranışlarının İncelenmesi, 2020 - 2021
 4. Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., TUBITAK Project, Paslanmaya Maruz Kalmış Betonarme Kolonlarda Donatı Sıyrılma Hesabı İçin Deneye Dayalı Bir Modelin Geliştirilmesi, 2016 - 2020
 5. ÇELİK A., TUBITAK Project, “Ahşap Taşıyıcı Sistemli Tarihi Camilerin Statik ve Mimari Açıdan İncelenmesi Modellenmesi ve Güçlendirilmesine Yönelik Araştırma Projesi, 2016 - 2018

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. Effect of polypropylene fibers on the development lengths of reinforcement bars of slabs
  KUMBASAROĞLU A., Yalciner K., YALÇINER H., TURAN A. İ. , ÇELİK A.
  CASE STUDIES IN CONSTRUCTION MATERIALS, vol.15, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 2. An experimental study on seismic performance levels of highly corroded reinforced concrete columns
  ÇELİK A., YALÇINER H., KUMBASAROĞLU A., TURAN A. İ.
  STRUCTURAL CONCRETE, 2021 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

 1. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Kullanılarak Tarihi Bir Yığma Yapının Sismik Performans Düzeyinin Belirlenmesi
  ÇELİK A., KUMBASAROĞLU A.
  Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.3, pp.1590-1600, 2019 (National Refreed University Journal)
 2. An Assessment of the Seismic Performance of the Historic Tigris Bridge
  Kumbasaroğlu A., Çelik A., Demir O., Turan A. İ. , Yalçıner H.
  Open Journal of Civil Engineering, vol.8, no.3, pp.230-239, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

 1. Dynamic Analysis Methods For Structures and Practices
  YALÇINER H., KUMBASAROĞLU A., ÇELİK A.
  Intechopen, London, 2020
 2. Nano-sentetik Elyafların Aderans Boyuna Etkisi: Eğilme Testi Altında Betonarme Döşemelerin Deneysel Çalışması
  Kumbasaroğlu A., Yalçıner K., Yalçıner H., Turan A. İ. , Çelik A., Biçer K., Yangıbayev U., Kohistani R.
  in: Toplum - Bilim Akademik Araştırmalar, Prof.Dr. Ali ARSLAN, Editor, Paradigma Yayınları, İstanbul, pp.31-53, 2020

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Investigation of Flexural Behavior of Corroded Reinforced Concrete Slabs
  Kumbasaroğlu A., Yalçıner H., Sezgin H. İ. , Turan A. İ. , Çelik A., Yangibayev U.
  the 10th International Scientific Research Congress, Ankara, Turkey, 11 - 12 April 2021, vol.1, pp.304-319
 2. CYCLIC LOADING TEST ON HIGHLY CORRODED REINFORCED CONCRETE COLUMNS
  Çelik A., Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., Turan A. İ.
  Capacity Assessment of Corroded Reinforced Concrete Structures, Rome, Italy, 1 - 04 December 2020, pp.197-204
 3. KOROZYONA MARUZ KALMIŞ BETONARME KOLONLARIN YAPISAL DAVRANIŞLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
  Çelik A., Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., Turan A. İ.
  4.Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 22 - 24 October 2020, vol.3, pp.459-462
 4. AHŞAP TAŞIYICI SİSTEMLİ TARİHİ CAMİLERİNGÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
  Çelik A.
  Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu / 2-3-4 Kasım 2017, Trabzon, Turkey, 2 - 04 October 2017

Academic and Administrative Experience

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Fib-Young (International Federation for Structural Concrete), Member, 2020 - Continues, Italy

Scientific Refereeing

Dergi Park- Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Other Indexed Journal, February 2021
Premier Publishers, Other journals, April 2018

Edit Congress and Symposium Activities

Capacitiy Assessment of Corroded Reinforced Concrete Structures, Attendee, Parma, Italy, 2020
Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, Attendee, Konya, Turkey, 2019
Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Attendee, Trabzon, Turkey, 2017

Research Areas

Civil Engineering, Mechanical, Structural Mechanics, Structure, Concrete Structures, Masonry Structures, Engineering and Technology