General Information

Institutional Information

Unit
Fen-Edebiyat Fakültesi
Department
Coğrafya Bölümü
Program
Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

Contact