Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Improving Reading Fluency and Reading Comprehension with NIM-Assisted Teaching: An Activity Research

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, ss.281-297, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the Research in the Scope of the Proficiency of Teachers in terms of Subject, Aim, Method, and Results

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.800-805, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER EĞİTİMİNE İLİŞKİNGÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.7, ss.2656-2679, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF DOCUMENTARIES ON THE INTEREST IN MODERN WORLD HISTORY CLASSES AND ACADEMIC SUCCESS

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, ss.477-487, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.651-667, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlikİnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kırşehir Ahi Evran Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.651-668, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing the Critical Thinking Skills in Pre-Service Primary School Teachers: Application of School and Teacher-Themed Movies

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, ss.842-861, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURKISH ADAPTATION STUDY OF CHILDRENS PERCEPTIONS OF THEIR PLAY (CPTP) SCALE

International Journal of Social Science, no.57, ss.107-125, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation of Factors Affecting Decision Making Among 4th Grade Elementary School Students with Low Socio-Economic Status

International Electronic Journal of Elementary Education, cilt.9, ss.878-808, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarının Değer Aktarımı Açısından İncelenmesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.417-441, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Kağıttan ve Ekrandan Okuduğunu Anlama Becerilerinin Sınanması: Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

Kilis7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.70-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA DEĞER AKTARIMI: SINIF ÖĞRETMENİ ALGILARI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.547-558, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUKLARIN DEĞER ULAŞIMINA EBEVEYN EĞİTİM DURUMUNUN ETKİSİ

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.150-159, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.214-228, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL VE ÖĞRETMEN İÇERİKLİ SİNEMA FİLMLERİNİ OKUMA BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, cilt.8, ss.346-372, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUKLARIN OYUNLARINA YÖNELİK ALGILARI ÖLÇEĞİ (ÇOYA) TÜRK KÜLTÜRÜ UYARLAMA ÇALIŞ

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.4, ss.107-125, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BELGESELLERİN ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ DERSİNE YÖNELİK İLGİ VE AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, ss.477-487, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The development of critical reflection skills: An application of school and teacher themed movies

Journal of Human Sciences, cilt.13, ss.4237-4257, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6 Yaşında Okula Başlayan Öğrencilerin Yazma Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.706-736, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), cilt.1, ss.1-16, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okul deneyimi II ve ögretmenlik uygulaması dersleri temelinde ögretmen adaylarının öz-yeterlik algısının incelenmesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2009, ss.533-544, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Temelinde Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.533-544, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖREİNCELENMESİ

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.227-238, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ögrenme stratejilerinin çesitli degiskenler açısından incelenmesi.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.227-238, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ

2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.395-396

İlkokul Öğrencilerinin Televizyon İzleme Nedenlerinin İncelenmesi

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES, Antalya, Türkiye, 12 - 20 Ekim 2018, ss.36-37

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

7. International Social Studies Education Symposium, Kırşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.241-242

İlkokul Öğrencilerinin Temel yaşam Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1507-1508

Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencileri Üzerinde Etkileri

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.513-514

İlkokul 4 sınıf öğrencilerinin gelecek planlamaları ve etkileyen sebepler

XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, cilt.1

İlköğretim 4 Sınıf Öğrencilerinin Kağıttan ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Karşılanştırılması

XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, cilt.1

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlikleri ve Mesleki Doyumları

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, cilt.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaysal Becerileri Silindir ve Koni Açılımlarının İncelenmesi

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, cilt.1, ss.100-104

İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Atatürk Algısı

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, cilt.2, ss.788-793

Yazma Aktivitelerinin Öğrenci Başarısına Etkisi

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, cilt.1, ss.31-32

Eğitim Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerinin Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Tutumlarının Belirlenmesi

7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008, cilt.1, ss.567-574

Kitap & Kitap Bölümleri

Hayat Bilgisi Öğretiminde Temel Yaşam Becerileri

Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti: Hayat Bilgisi Öğretimi, Sabri Sidekli, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.121-188, 2018

Değer Eğitimi

Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti Hayat Bilgisi Öğretimi, Sabri Sidekli, Editör, Eğiten Yayınları, Ankara, ss.101-121, 2018