Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seçim Kampanyalarında Kullanılan Seçim Müziklerin Analizine Yönelik Bir Araştırma

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.571-581, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Medyanın Turistlerin Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisi: Erzincan-Kemaliye Örneği

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, cilt.7, ss.2226-2250, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müşteri Maliyetlerinin Analizine Yönelik Bir Çalışma: Sigorta Sektörü Örneği(A Study for the Analysis of Customer Costs: Insurance Sector Example)

İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Türk), cilt.11, ss.1693-1711, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mağaza Atmosferinde Etkili Olan Faktörlerle Memnuniyet-Sadakat-Tavsiye Etme Durumu Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.20, ss.260-280, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Otel Müşterilerinin E-Şikâyetlerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Çalışma

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.15, ss.561-581, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kargo Hizmetlerinin Pazarlanmasında Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Malatya’da Bir Alan Çalışması

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.119-133, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sigorta Acentelerinin Temsilcisi Olduğu Sigorta Şirketlerine İlişkin Görüşleri

Sigorta Araştırmaları Dergisi, ss.153-164, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SEÇİM KAMPANYALARINDA KULLANILAN MÜZİK ESERLERİNE YÖNELİK ÇEŞİTLİ TESPİTLER

Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018, ss.25

POPÜLER TÜRK MÜZİĞİNDE PAZARLAMA

Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018, ss.26

Kurumsal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya: Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin Sosyal Medya Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-III, Malatya, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2015, ss.84-101

Siyasi Pazarlamada Bir Tutundurma Aracı Olarak Kurumsal Web Sitelerinin Kullanımı: Bilgi Sunma Fonksiyonu Üzerine Bir İnceleme

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi – III, Malatya, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2015, ss.24-41

Kitap & Kitap Bölümleri