Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2017 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama, Türkiye

 • 2009 - 2011 Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama, Türkiye

 • 2003 - 2006 Lisans

  İnönü Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme, Türkiye

 • 2001 - 2003 Ön Lisans

  Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir M.Y.O., İşletmecilik, Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat, Fizik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Siyasi Partilere Güvenin Sağlanmasında Pazarlamanın Etkisinin Bir Model Kapsamında İncelenmesi: Malatya İli Örneği

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

 • 2011 Yüksek Lisans

  Kamu ve Özel Sektör Hastanelerinde Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Malatya Örneği)

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Proje Yazma Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TÜBİTAK-İnönü Üniversitesi

 • 2010Bilimsel Proje Hazırlama Çalıştayı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TÜBİTAK-İnönü Üniversitesi

 • 2010Burslardan Yararlanma ve Bilimsel Proje Hazırlama Çalıştayı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TÜBİTAK-İnönü Üniversitesi

 • 2009Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri

  Diğer , Kamusal Mevzuat Platformu Derneği