Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Subjective Well-Being Level in Adolescents in Association with Sport Participation

World Journal of Education, no.6, ss.107-115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KARATE’DE BİR İDOL KAZIM AKTAN

REFAHİYE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 14 - 15 Mart 2019, ss.291-296