İhracat çeşitliliği, çevre kirliliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: Seçilmiş Latin Amerika ülkeleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erzincan Binali Yildirim University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Beyza Bağrıyanık

Supervisor: Müge Manga

Abstract:

Günümüzde iklim değişikliği, küresel ısınma gibi çevresel bozulmaya bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar, çevresel bozulmaya yol açan faktörlerin açıklanmasına yönelik ilgiyi artırmaktadır. Bu çerçevede son dönemlerde ihracat çeşitliliği ile çevresel bozulma arasındaki ilişkiyi inceleyen özel bir alan ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Latin Amerika (Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Meksika, Nikaragua) ülkelerinde 1995-2014 yılları arasında ihracat çeşitliliği, enerji kullanımı ve ekonomik büyümenin karbondioksit emisyonu üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre bu ülkelerde, Çevresel Kuznets Hipotezi geçerli olmakla birlikte enerji kullanımı, ihracat çeşitliliği ve ekonomik büyüme karbondioksit emisyonunu pozitif yönde etkilemektedir.