Doygun Akım Değerinin Normal ve Kar Yağışlı Havalarda Karşılaştırılması: Erzincan İli Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erzincan Binali Yildirim University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Zeynep Yıldız

Supervisor: Halim Ferit Bayata

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, sinyalize kavşak tasarımında büyük oranda etkisi olan doygun akım değerinin karlı hava şartından etkilenip etkilenmediğini ifade etmektir. Bu doğrultuda veriler toplanıp analiz edilerek karşılaştırma yapılması hedeflenmiştir. Çalışma sahasını Erzincan ili şehir merkezinde bulunan Dörtyol ve Nedim Muradoğlu kavşakları oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler, iki sinyalize kavşakta sabah ve akşam zirve saatlerde, karlı ve normal hava şartlarından elde edilmiştir. Doygun akım hesabı için zaman zincinden aralık yöntemi kullanılmıştır. Kavşak kollarına ait zaman cinsinden aralık değerleri ve zaman cinsinden doygun aralıklar hesaplanmış, başlangıç zaman kayıpları belirlenmiş ve doygun akım değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen hesaplamalar karlı ve normal hava koşulları için ayrı ayrı irdelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışmada elde edilen zaman cinsinden aralık değerlerinin kaçıncı taşıtta doygun aralığa ulaştığını belirlemek için Anova testi yapılmıştır. Anova testi sonucu karlı hava koşullarının doygunluğa ulaşılan taşıt sırasına etkisi gözlemlenmemiştir. Zaman cinsinden doygun aralık değerleri (hs), normal hava koşullarına göre karlı hava koşullarında artış göstermektedir. Zaman cinsinden doygun aralık değerlerindeki artış doygun akım değerlerinde azaltıcı etkiye sebep olmuştur. Yapılan diğer çalışmalarda karlı havaların doygun akım değerlerinde azaltıcı etkisi elde edilmiş ancak Erzincan' da yapılan çalışmada kar yağışının az olması, kavşak kapasitelerinin yeterli olması ve trafik yoğunluğunun az olmasından dolayı etki çok az bulunmuştur. Sonuç olarak, bu tez çalışmasında karlı havanın doygun akım değeri üzerindeki azaltıcı etkisi elde edilmiştir. Karlı hava şartının doygun akım değerindeki azaltıcı etkisi sürücülerin zorlu hava şartlarında trafik bilgilendirmesi, bazı önlem ve tedbirlerle çözülebilir.