2611 numaralı eğin (Kemaliye) kazası nüfus defteri: Müslim nüfusun transkripsiyon ve değerlendirmesi (h-1256/m-1841)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erzincan Binali Yildirim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: OSMAN GÜRCAN

Supervisor: Muhammed Köse

Abstract:

Osmanlı Devleti’nin kayıt sistemi; Tahrir Defterleri ile başlamış olup Avarız kayıtları, Temettuat Defterleri ile bu sistem devam etmiştir. Bunların neticesi olarak XIX. yy.’da yapılmaya başlanan nüfus sayımları ile de Nüfus Defterleri ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk nüfus sayımı 1831 tarihinde yapılmıştır. Bu tarihten önce çeşitli dönemlerde vergilendirme amacıyla sayımların yapıldığı görülmektedir. Bu sebeple, yapılan ilk sayımlar, sayımın yapıldığı bölgenin genel yapısı hakkında detaylı bilgiler içermemektedir. Ancak 1831 yılından itibaren yapılan nüfus sayımları neticesinde elde edilen defterler; dönemin sosyo-ekonomik, idari ve demografik yapısı hakkında oldukça önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu çalışma, 1841 tarihli ve 2611 numaralı Eğin (Kemaliye) Kazası’na ait nüfus defterinin derinlemesine tahlil ve analizi sonucunda elde edilmiştir. Buna göre defterde kayıtlı Müslüman erkek nüfusun; isimleri, lakapları, unvanları, meslekleri, yaşadıkları hastalıklar, sosyal statülerini belirten unvanlar, yaşları, askerlik durumları ile sair özellikleri ele alınmıştır. Bu bağlamda defterin transkripti yapıldıktan sonra buradan elde edilen veriler, konu bütünlüğüne katkı sağlayacak şekilde tablolar halinde verilmiş ve okuyucunun hizmetine sunulmuştur.