Tiroid Papiller Karsinomları, Lenf Nodu Metastazı ve Multifokalite Odaklarında Klasik Belirteçlerin (CK19, HBME-1, GALEKTİN-3, TTF-1) ve EpCAM ile PCNA Ekspresyonunun Değerlendirilmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Feyza Daltaban

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İLYAS SAYAR