Education Information

Education Information

 • 1992 - 1996 Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis, Turkey

 • 1990 - 1992 Postgraduate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Garibu'l-hadis edebiyatı ve abdullatif el-bağdadi'nin el-mücerred fi garibi'l-hadis isimli eserinin tahkiki ve değerlendirilmesi

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis

 • 1992 Postgraduate

  ibnü't-türkmani'nin beyhaki ile hadis sahasındaki ilişkileri

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English