Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KELKİT YÖRESİNDE KULLANILAN DEYİMLERDEN BAZILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, vol.6, pp.1034-1050, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

KELKİT YÖRESİNDE KULLANILAN ATASÖZLERİNDEN ON SEKİZİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.506-514, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

AİLE İÇİ ŞİDDETTE DİLİN ROLÜ

International EUropean Journal of Managerial Research Dergisi, vol.5, no.8, pp.33-45, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Artin Hindoğlu’nun Grammaire De La Langue Turque İsimli Eseri Üzerine Bir Dil İncelemesi

Artin Hindoğlu’nun Grammaire De La Langue Turque İsimli Eseri Üzerine Bir Dil İncelemesi, vol.13, no.2, pp.199-210, 2020 (Other Refereed National Journals)

Emir Kipi Üzerine / Upon The Imperative

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.333-351, 2014 (National Refreed University Journal)

Türkçenin son Yüzyıldaki Değişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.155-166, 2011 (National Refreed University Journal)

Sözlük Bilimi Açısından Kamûs-ı Türkî Üzerine Bir İnceleme

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.183-193, 2009 (National Refreed University Journal)

Türkçe Terim Kavramı Üzerine Bir İnceleme

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.53-64, 2009 (National Refreed University Journal)

Erzincan Merkez İlköğretim Okulları İkinci Kademede Okuyan Bazı Öğrencilerdeki Telaffuz Problemleri

Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.77-89, 2005 (National Refreed University Journal)

Türkçeye Giren Fransızca Kökenli Bazı Kelimeler Üzerine Bir İnceleme

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.11, no.24, pp.1-11, 2004 (National Refreed University Journal)

Sözlük Bilimi Açısından Kâmûs-ı Fransevî'nin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, vol.11, no.23, pp.25-33, 2004 (National Refreed University Journal)

0-6 Yaş grubu Çocuklarda Dil gelişimi

American Bee Journal, vol.4, no.1, pp.115-125, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ahmedî Cân İsimli Eserde Geçen Bazı Birleşik Fiiiler Üzerine Bir İnceleme

International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, Georgia, 19 August 2021, pp.130-131

ERZURUM VE KELKİT YÖRELERİNE AİT DÜĞÜN GELENEKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Türk Hakimiyetinde Erzurum ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 29 - 30 June 2021

KELKİT YÖRESİNDE KULLANILAN DEYİMLERDEN BAZILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 10 April 2021

Aile İçi Şiddette Dilin Rolü

International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, Mostar, Bosnia And Herzegovina, 19 December 2020

Türkçe ve Fransızcada Sıfat-Fiil Yapıları Üzerine Bir İnceleme ve Karşılaştırma Çalışması

IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 04 November 2017, pp.13-14

Books & Book Chapters

Ahmedî Cân İsimli Eserde Geçen Bazı Birleşik Fiiiler Üzerine Bir İnceleme

in: International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress PROCEEDINGS E-BOOK, Prof. Dr. Himmet KARADAL Assoc. Prof. Dr. Mehmet Naci EFE Assoc. Prof. Dr. A. Mohammed ABUBAKAR Dr. Evren DİNÇER Kerim KARADAL, PhD. Candidate, Editor, Dilkur Akademi, pp.699-706, 2021

YARATMAK KAVRAMI VE BAZI KULLANIMLARI ÜZERİNE

in: IV. Uluslar Arası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Prof. Dr. Kâzım UYSAL, Prof. Dr. Şahmurat ARIK, Editor, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yayınları, Kütahya, pp.341-349, 2021