Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ahmedî Cân İsimli Eserde Geçen Bazı Birleşik Fiiiler Üzerine Bir İnceleme

International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, Georgia, 19 August 2021, pp.130-131

ERZURUM VE KELKİT YÖRELERİNE AİT DÜĞÜN GELENEKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Türk Hakimiyetinde Erzurum ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 29 - 30 June 2021

KELKİT YÖRESİNDE KULLANILAN DEYİMLERDEN BAZILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 10 April 2021

Aile İçi Şiddette Dilin Rolü

International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, Mostar, Bosnia And Herzegovina, 19 December 2020

Türkçe ve Fransızcada Sıfat-Fiil Yapıları Üzerine Bir İnceleme ve Karşılaştırma Çalışması

IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 04 November 2017, pp.13-14

Books & Book Chapters

Ahmedî Cân İsimli Eserde Geçen Bazı Birleşik Fiiiler Üzerine Bir İnceleme

in: International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress PROCEEDINGS E-BOOK, Prof. Dr. Himmet KARADAL Assoc. Prof. Dr. Mehmet Naci EFE Assoc. Prof. Dr. A. Mohammed ABUBAKAR Dr. Evren DİNÇER Kerim KARADAL, PhD. Candidate, Editor, Dilkur Akademi, pp.699-706, 2021

YARATMAK KAVRAMI VE BAZI KULLANIMLARI ÜZERİNE

in: IV. Uluslar Arası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Prof. Dr. Kâzım UYSAL, Prof. Dr. Şahmurat ARIK, Editor, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yayınları, Kütahya, pp.341-349, 2021

Metrics

Publication

19