Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Genç Erkek Hastada Bilateral Nefrozla Prezente Olan Primeri Belli Olmayan GIS Tümörü

14. Üroonkoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 6 Kasım - 10 Aralık 2019, ss.373-377