Genel Bilgiler

Biyografi

1984 yılında İstanbul/Zeytinburnu’nda dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Zeytinburnu’nda tamamladı. 2003 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 2006 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yapıp 2007 yılında mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans eğitimini “Muhammed Hayr el-Hulvânî ve Nahivde Yenilikçi Yaklaşımları” başlıklı tezle 2010 yılında tamamladı. 2011 yılında On dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Temel İslam Bilimler Bölümünde doktora eğitimine başladı. “Ebu’l-Abbas el-Müberred’in el-Muktedab Adlı Eserinde Nahiv İlmine Ait Görüşleri” isimli teziyle 2016 yılında doktora çalışmasını tamamladı.

 

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

İletişim

Posta Adresi
erzincan üniversitesi ilahiyat fakültesi yalnızbağ yerleşkesi Merkez/Erzincan